Bebyggelsesprocenten

Bebyggelsesprocenten defineres som den procentdel af grundens areal, som det samlede areal af bebyggelsen på grunden må udgøre. Med andre ord vil det altså sige, at procenten fortæller, hvor meget du må bygge i forhold til, hvor stor grunden er. Når bebyggelsesprocenten skal udregnes, medregner man alt det, der er bygget på selve grunden.

Læs mere om bebyggelsesprocent sommerhus

Reglerne er der af en grund

Grunden til, at man opererer med en bebyggelsesprocent, er, at man ønsker at regulere tætheden af byggeriet. Hvis man for eksempel kigger på tæt beboede områder, kan det være nødvendigt at have en lav bebyggelsesprocent, så man ikke bor for mange mennesker, og man har arealer, der er frie. Det gør, at områderne bliver sunde og velfungerende.  

Hvis du skal i gang med en til- eller ombygning af dit sommerhus, er det vigtigt, at du er opmærksom på bebyggelsesprocenten. Du har selv ansvaret for, at du ikke overskrider kravet. Hvis du ikke følger reglerne, kan det have store konsekvenser. Kommunen kan tvinge dig til at rive bebyggelsen ned igen.

Bebyggelsesprocent for sommerhuse

I sommerhusområder ligger bebyggelsesprocenten som regel på 15 procent. Det er mindre end for helårshuse, og årsagen er, at man ønsker at sommerhusområderne er mere åbne. Sommerhuse er ofte placeret i områder, som er karakteriseret ved åben natur og mange frie arealer, så det er en måde at bevare det velkendte miljø.

Sådan udregner du bebyggelsesprocenten

Du skal sørge for at holde styr på bebyggelsesprocenten, når du planlægger at bygge et nyt sommerhus. Det ville være ærgerligt, hvis du starter med at bygge, og undervejs finder ud af, at byggeriet ikke kan lade sig gøre i forhold til bebyggelsesprocenten. 

Du beregner bebyggelsesprocenten ved at tage det samlede boligareal, som også indebærer etagearealet, og lægge det sammen med andre småbygninger, som for eksempel terrasser, carporte og lignende. Herefter ganger du tallet med 100 og dividerer med størrelsen på grunden.

Metode til at udregne bebyggelsesprocenten

Forskellige bebyggelsesprocenter

De enkelte kommuner kan godt have forskellige bebyggelsesprocenter, og derfor er det også vigtigt, at du er sikker på, hvilken kommune dit sommerhus tilhører. Du kan risikere, at der står en bebyggelsesprocent i lokalplanen, som er forskellig fra den i bygningsreglementet. I sidste ende er det dit ansvar at undersøge bebyggelsesprocenten og overholde kravene. Derfor er det bedre, at du forhører dig om reglerne hos den enkelte kommune.

Du kan også ansøge om at få lov til at udvide dit sommerhusbyggeri, hvis du ønsker at bygge over den bebyggelsesprocent, der er angivet. Kommunen vil kigge på, om dit byggeri kan forenes med omgivelserne i området. 

 

Læs de mest populære artikler i vores årsmagasin Læs årsmagasinet gratis her

Bestil på print 249,00 kr. (ekskl. levering)