Byggeriet

Næstsidste fase omfatter selve byggeriet. Der er en række ting, du skal huske, når byggeriet går i gang. Det er for eksempel vigtigt, at du startmelder byggeriet og færdigmelder det, når sidste hånd er lagt på værket.

Du kan holde snor i byggeriet og få overblik ved at lave en detaljeret tidsplan og løbende holde byggemøder, hvor du kan følge med i, hvordan byggeriet skrider frem. Du kan også overveje, om du har brug for at alliere dig med en tilsynsførende til at udføre tilsynene for dig, da det netop kan være tidskrævende, kræve erfaring og kendskab til branchen.

et sommerhusbyggeri som der er problemer med

Er der problemer med byggeriet?

Hvordan kan du sikre dig før, under og efter byggeriet, hvis der skulle opstå skader, fejl eller mangler? Og hvordan skal du forholde dig, når skaden er sket. Det har…

eftersyn af et byggeri

Tjekliste til eftersyn af byggeri

Med denne tjekliste i hånden under eftersynet af dit byggeri ved du, hvilke bygningsdele I skal efterse under både ét- og fem-årsgennemgangen.

To bygherrer er ved at få overrakt et skøde - skødet, som er deres ejerbevis på deres nye hus.

Skøde – dit ejerbevis

Et skøde er dit bevis for, at du rent juridisk ejer din ejendom – det er derfor et af de vigtigste dokumenter, du får lavet som husejer.

Et hus som er klar til en 1 års gennemgang.

1 års gennemgang

Det er nu cirka et år siden, du fik nøglerne til dit nye hjem. Det betyder, at det er blevet tid til en gennemgang af huset. Formålet med en 1…

mand tjekker for fejl og mangler

Fejl og mangler

Det har været en lang proces fra start til slut, men nu er datoen rundet, hvor dit nye hus skal stå færdigt. Men hvad gør du hvis dit hus indeholder…

Et hus med tilbygning der holdes i hænderne, hvor der er tegnet en byggeskadeforsikring til tilbygninger.

Hvad dækker din byggeskadeforsikring?

Det er altid en rigtig god idé at tegne en byggeskadeforsikring, og den er i de fleste tilfælde obligatorisk. Men der findes også en byggeskadedatabase over skader, som forsikringen ikke…

Par står med en nøgle til et hus efter endt afleveringsforretning.

Afleveringsforretning

Under en afleveringsforretning gennemgår bygherren det færdigbyggede hus sammen med entreprenøren eller håndværkeren, før det overdrages til bygherren.

Et nyt hus med en terrasse og græsplæne, klar til at flytte ind efter modtagelse af ibrugtagningstilladelse.

Tilladelse til at flytte ind

Der er mange tilladelser, aftaler og kontrakter, du skal have styr på, når du bygger nyt. For eksempel har du brug for en ibrugtagningstilladelse fra kommunen, inden du kan flytte…

Kuglepen på et papir der viser den planlagte tidsplan for byggeri.

Tag styring med en tidsplan for dit byggeri

Formålet med en tidsplan for dit byggeri er at skabe overblik og styring over byggeriet. Tidsplanen skal være realistisk, for skrider den, så kan det blive både dyrt og besværligt.

To mænd laver en test tætheden af din tilbygning med en blowerdoor test.

Blowerdoor test: Test tætheden af dit nybyggeri

Dit nybyggeri skal leve op til de krav, Bygningsreglementet stiller til boligers tæthed, og derfor skal du bestille en blowerdoor test, inden håndværkerne afleverer huset til dig. Tæthedsprøven, identificerer utætheder,…

hus som er i gang med at blive bygget - husk start og færdigmelding af byggeriet

Start- og færdigmelding af dit byggeri

Som nybygger er det dit ansvar at indsende datoen for byggeriets begyndelse til kommunen. Det samme ansvar har du, når byggeriet er færdigt, hvor du skal indsende en færdigmelding af…

Bygherrer der prøver at få overblikket under et af deres mange byggemøder.

Byggemøde – Hold snor i byggeriet

Ved at afholde et byggemøde med jævne mellemrum, får du som bygherre hjælp til at styre byggeprojektet og følge med i processen. Samtidig fremmer møderne dialogen mellem dig og håndværkerne.

et nybyggeri som er ved at blive murret op og holder tidsplanen

Sådan sikrer du, at din tidsplan holder

Et nybyggeri er en langstrakt proces, der ofte kan vare mange måneder. Derfor er det essentielt at udarbejde en realistisk tidsplan med deadlines og detaljer, så byggeprojektet ikke forsinkes.

tømre som er ved at spænde store stolper sammen

Klar kommunikation sikrer din byggeproces

Hensynsfulde håndværkere forbedrer din byggeproces, men der kan være mange forskellige opfattelser af, hvad der skal tages hensyn til. Derfor bør du på forhånd lave en skriftlig aftale med håndværkerne…

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C