Overfladeimprægnering kan beskytte husets murværk

Beskyt murværket på dit hus mod tilsmudsning, algevækst, opsugning af regnvand, graffiti og udfældning af mursalte med en grundig overfladeimprægnering. Behandlingen gør overfladen helt eller delvis vandafvisende og er især effektiv på skalmurede facader med cementholdige fuger.

Murværk er generelt udsat for opfugtning fra regn, som rammer facaden afhængigt af vindens retning og styrke. Især bygninger uden tagudhæng eller andre afskærmende bygningsdele er eksponerede for slagregn, og regnens belastning øges også med bygningens højde. Også på bygninger i det åbne land uden beplantning eller andre bygninger omkring, der kan give læ, kan slagregn være en betydelig kilde til fugt.

Er overfladen af et murværk imprægneret, afviser den dels slagregnen som vand på en gås, men den beskytter også mod opsugning af regnvand, tilsmudsning, algevækst, graffiti og udfældning af mursalte.

Læs også om byg nyt hus

Kraftig opfugtning

Det beskriver erfaringsbladet ’Overfladeimprægnering af murværk’ fra Fonden BYG-ERFA. Forfatteren bag bladet er Poul Klenz Larsen, seniorrådgiver i afdelingen for miljøarkæologi og materialeforskning på Nationalmuseet. Han er ikke i tvivl om, at en imprægneringsbehandling kan være en mulighed for at beskytte murværk, der er udsat for kraftig opfugtning.

”En del af det vand, som tilføres murværkets overflade, opsuges i materialernes porer, men vandet forsvinder igen ved fordampning, når der kommer en periode med tørvejr. Udtørringen er meget langsommere end opsugningen, men befordres af solopvarmning eller varmetransmission indefra”, siger Poul Klenz Larsen.

Brems fugttransporten

Er tilførslen af vand regelmæssig og langvarig, opsuges der dog mere vand, end der når at fordampe i de tørre perioder, og murværket er derfor permanent opfugtet. Fugttransporten kan bremses ved at behandle sten og fuger med midler, som gør overfladen vandafvisende. Nogle midler danner en film på overfladen, som lukker materialernes porer og derved standser vand og vanddamp.

”Til imprægnering af natursten har der været anvendt andre typer, f.eks. akrylharpiks eller andre midler, der trænger dybere ind i materialet og gør porerne vandafvisende”, forklarer Poul Klenz Larsen og tilføjer:

”Selvom der findes flere egnede løsninger og imprægneringsmidler, er den grundlæggende funktion, at imprægneringsmidlet binder sig til porernes indre overflader uden at tilstoppe, hvorfor den kapillære opsugning bremses mens vanddamp fortsat kan passere”.

Af Louise Skøtt Gadeberg, BYG-ERFA

Læs mere om virkemåde, forbehandling, anvendelse, holdbarhed mm. i erfaringsbladet ’Overfladeimprægnering af murværk’ (ID-nr. (41) 20 09 25) her: https://byg-erfa.dk/overfladeimpraegnering_af_murvaerk

 

Hvad synes du om denne artikel?

Gode råd og leverandøranbefalinger

BYG-ERFA

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her