Din boligs idealmål og minimumskrav

Du må ikke bygge under jorden, eller bygge så du kun lige kan stå oprejst. Der skal også være plads til madlavning. Der er mange mål og krav, som enhver ny husejer bør kende.

En tegning med linealer, lommeregner og blyant, der giver et overblik over idealmål og minimumskrav til udvendige og indvendige mål i bygningsreglementet herunder loftshøjde krav.

Din boligs idealmål og minimumskrav

Der er nogle mål og krav man som bygherre skal kende, når man starter med at forberede huset plantegning ned i detaljer.

Én ting er kravene til husets udvendige mål, der skal overholde bygningsreglementet i forhold til bebyggelsesprocent, højdegrænser og afstand til skel, men indenfor er der også visse krav, du skal overholde. 

Loftshøjde krav

Er der loftshøjde krav? Ja, loftshøjden i beboelsesrum og køkken skal mindst være 2,3 meter i fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt fritidshuse, men det mest optimale mål er 2,5 meter, men mange nye hus har i dag en indvendig frihøjde til loftet på mellem 2,55 meter til 2,60 meter. 

Bygningsreglementet har dog i de seneste år gennemgået en byggeteknisk forandring således, at der er kommet flere muligheder i forbindelse med loftshøjde til nybyggeri. 

Lidt om kravene til gulve og opbygning. 

I et enfamiliehus er den almindelige konstruktion at have et terrændæk, der hviler direkte på jorden. Dog kan ældre huse have en krybekælder, hvilket betyder, at gulvet er understøttet af enten et bjælkelag eller et betondæk.

I ældre etageejendomme er etageadskillelsen ofte en bjælkekonstruktion, hvor det i nyere etagebyggeri kan være betondæk. 

Gulvet i beboelsesrum og køkken må ikke være lavere end terrænet udenfor. Derfor må disse rum ikke være placeret i kælderen. Er grunden skrånende, gælder der selvfølgelig andre regler, men der skal blot være én væg, hvor gulvet er over terræn.

Krav til køkkenet

Der skal være plads til, at køkkenarbejde kan foregå på en hensigtsmæssig og betryggende måde, og det vil sige, at der skal være minimum 1,1 meter ud for arbejdspladser og opbevaringspladser. Men bygningsreglementet anbefaler, at der er minimum 1,2 meter, hvis mere end én person skal kunne arbejde i køkkenet af gangen. 

Et køkken skal rumme bordplads til tilberedning, vask til rengøring af madvarer og brugt service samt plads til komfur og køleskab. Der skal desuden være plads til opbevaring af mad og service.

Badeværelser og toilet størrelse krav

Der skal altid være et eller flere toiletter med håndvask, wc og bruseplads i en bolig, og der skal være et i husets adgangsetage – det vil sige den etage, hvor du har din hoveddør.

Er der mere end tre værelser i boligen, eller flere end én etage, er det hensigtsmæssigt at have mere end ét badeværelse.

Ud for installationer, som håndvask og toilet, skal der være 1,1 meters afstand til andet inventar.

Der skal være en særskilt udsugning, enten mekanisk eller via naturligt aftræk, hvor aftrækskanalen skal have en åbning på mindst 20 kvadratcentimeter.

Alle gulvarealer, der har et vandafløb, skal have en hældning på 1-2 procent, så vandet løber korrekt ned mod afløbet og ikke oversvømmer gulvet.

Krav til døre

Udvendige døre skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 meter. Højden på dørtrin til yderdøre må højst være 25 millimeter.Indgang

Gangareal 

Der skal være en fri bredde på mindst 1 meter i gangarealer, men er der skabe eller døre i siden af gangarealet, skal bredden forøges med mindst 0,3 meter.

Bruger du for eksempel et gangareal til at hjælpe børn i og ud af tøjet, bør der være mindst 1,3 meter.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Hvad synes du om denne artikel?

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her