Din boligs idealmål og minimumskrav

Du må ikke bygge under jorden, eller bygge så du kun lige kan stå oprejst. Der skal også være plads til madlavning. Der er mange mål og krav, som enhver ny husejer bør kende.

En tegning med linealer, lommeregner og blyant, der giver et overblik over idealmål og minimumskrav til udvendige og indvendige mål i bygningsreglementet herunder loftshøjde krav.

Én ting er kravene til husets udvendige mål, men indenfor er der også visse krav, du skal overholde. Du bestemmer nemlig ikke helt selv, hvor stort du tegner dit køkken, eller hvor højt der skal være til loftet. Du finder en række fastsatte regler i bygningsreglementet.

Loftshøjde krav

Er der loftshøjde krav? Ja, loftshøjden i beboelsesrum og køkken skal mindst være 2,3 meter i fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse samt fritidshuse, men det mest optimale mål er 2,5 meter.

Bygningsreglementet har dog i de seneste år gennemgået en byggeteknisk forandring således, at der er kommet flere muligheder i forbindelse med loftshøjde til nybyggeri. 

Læs også artiklen: Hvilket loft skal du vælge?

Lidt om gulve og opbygning

I et enfamiliehus vil den typiske opbygning være et terrændæk op jord. Dog, kan der kan i ældre huse være en krybekælder der så underlaget for gulvbelægningen er et bjælkelag eller betondæk. 

I ældre etageejendomme er etageadskillelsen ofte en bjælkekonstruktion, hvor det i nyere etagebyggeri kan være betondæk. 

Gulvet i beboelsesrum og køkken må ikke være lavere end terrænet udenfor. Derfor må disse rum ikke være placeret i kælderen. Er grunden skrånende, gælder der selvfølgelig andre regler, men der skal blot være én væg, hvor gulvet er over terræn.

Læs også om byg nyt hus

Køkkenet

Der skal være plads til, at køkkenarbejde kan foregå på en hensigtsmæssig og betryggende måde, og det vil sige, at der skal være minimum 1,1 meter ud for arbejdspladser og opbevaringspladser. Men bygningsreglementet anbefaler, at der er minimum 1,2 meter, hvis mere end én person skal kunne arbejde i køkkenet af gangen. 

Et køkken skal rumme bordplads til tilberedning, vask til rengøring af madvarer og brugt service samt plads til komfur og køleskab. Der skal desuden være plads til opbevaring af mad og service.

Kun når boligen er under 50 kvadratmeter, må du nøjes med en kogeniche. 

Læs også artiklen: Hvilket køkken skal du vælge?

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Badeværelser og toilet størrelse krav

Der skal altid være et eller flere toiletter med håndvask, wc og bruseplads i en bolig, og der skal være et i boligens adgangsetage – det vil sige den etage, hvor du har din hoveddør.

Er der mere end tre værelser i boligen, eller flere end én etage, er det hensigtsmæssigt at have mere end ét badeværelse.

Er der toilet størrelse krav?

Døren til selve badeværelset skal være mindst 77 centimeter bred. Ud for installationer som håndvask og toilet skal der være 1,1 meters afstand til andet.

Der skal være en særskilt udsugning, enten mekanisk eller via naturligt aftræk, hvor aftrækskanalen skal have en åbning på mindst 200 kvadratcentimeter.

For at du kan få frisk luft ind i badeværelset, skal der enten være en ventilationsåbning på mindst 100 kvadratcentimeter, en spalte under døren, eller en rist i selve døren eller væggen ud mod det rum, hvorfra du går ind i badeværelset.  

Hvis det er muligt, skal der være et oplukkeligt vindue, en lem, yderdør eller udluftningsventil med en åbning på mindst 30 kvadratcentimeter.

Alle gulvarealer, der har et vandafløb, skal have en hældning på 1-2 procent, så vandet løber korrekt ned mod afløbet og ikke oversvømmer gulvet.

Læs også artiklen: Badeværelset – type, stil og behov?

Døre

Udvendige døre, døre til vindfang, forstuer og gange skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 meter.

Højden på dørtrin til yderdøre må højst være 25 millimeter.

Gange: Lidt om gangareal

Der skal være en fri bredde på mindst 1 meter i gangarealer, men er der skabe eller døre i siden af gangarealet skal bredden forøges med mindst 0,3 meter.

Bruger du for eksempel et gangareal til at hjælpe børn i og ud af tøjet, bør der være mindst 1,3 meter.

Læs også artiklen: Ruminddeling, stikkontakter og sollys

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her