Tagpap-løsninger med to lag har mindst 50 års levetid

En ny analyse rykker udvalgte tagpap-løsninger op i top på holdbarhedsskalaen. Vælger du Phønix Tag Materialers premium-løsninger med SBS-underpap og -overpap, har dit tag udsigt til mindst 50 års levetid. Det konkluderer det uvildige organ ETA Danmark på baggrund af feltundersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut, som har gennemgået en række tage fra 1990’erne.

En håndværker lægger tagpap på et tag.

Indtil nu har bygherrer kunne forvente en levetid på ”mellem 30 og 50 år”, når de har valgt et tag med tagpap. Men en ny, uafhængig Teknisk Godkendelse til Anvendelsen – også kendt som en TGA – hæver nu det estimerede antal leveår for Phønix Tag Materialers to-lags SBS-løsning til mindst 50 år under forudsætning af, at taget er udført korrekt efter anvisningerne i Taghåndbogen.

Det er den uvildige organisation ETA Danmark, der har stået for at udarbejde den tekniske godkendelse. Konklusionerne omkring levetid bygger på feltundersøgelser fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), som på foranledning af ETA Danmark har gennemgået og analyseret en række ældre tage over hele Danmark, hvor der er blevet udlagt tagpap i 1990’erne. 

– Feltundersøgelsen viser, at de oprindelige fysiske egenskaber ved tagpappen er stort set bibeholdt efter 25 år. På den baggrund vurderer vi, at to-lagstagdækningen bestående af PTM Bituflex eller BituFlex Kombi overpap med PTM Duraflex eller DuraFlex Kombi underpap har en levetid på mindst 50 år, hvis den er korrekt udført, fortæller adm. direktør Thomas Bruun fra ETA Danmark. 

Bekræfter interne undersøgelser

De 25 år gamle papløsninger har næsten ingen tegn på nedbrydning, heller ikke i skotrender og lunker, hvor der lejlighedsvis står vand.

Hos Phønix Tag Materialer, som står bag de undersøgte tagpapprodukter, er der stor tilfredshed med analysens konklusioner.

– Vi er rigtig glade for, at den nye TGA bekræfter vores interne undersøgelser gennem en grundig, uvildig analyse, der er baseret på danske forhold. Vi ved, at sikkerheden for et tæt tag i mange år er en af de allervigtigste parametre, når der skal vælges materialer. Og en lang levetid på over 50 år betyder både en økonomisk fordel og en mere bæredygtig brug af ressourcerne for bygherren, siger Kenneth Vraa, salgs- og marketingdirektør i Phønix Tag Materialer. 

Læs også: Hvilken type tag skal jeg vælge?

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Hjælper rådgivere og bygherrer

En Teknisk Godkendelse af Anvendelsen er en ny type godkendelse, der især er et vigtigt arbejdsredskab for fagfolk, som har brug for at kende både produktegenskaber og forbindelsen til bygningsreglementets funktionskrav. I en TGA dokumenterer en uvildig tredjepart, at et givet produkt lever op til det, som producenten beskriver.

– Med en TGA kigger vi mere holistisk på produktet og ikke bare specifikt på eksempelvis brandegenskaber, forklarer Thomas Bruun. Han fortsætter:

–  Ved at samle alle de egenskaber, der kan være relevante, får vi en fyldestgørende dokumentation, som gør, at de, der skal bruge tagdækningen, kan træffe deres valg af materialer på et informeret og dokumenteret grundlag. I dette tilfælde betyder det en tryghed for den arkitekt, konstruktør eller rådgivende ingeniør, der skal anbefale en sikker tagløsning til et projekt.

Fakta: Hvad er en TGA?

En TGA-godkendelse giver mulighed for at deklarere værdier for flere produktegenskaber og samtidig angive, hvordan egenskaberne forholder sig til dansk byggelovgivning.

  • TGA er etableret som en konsekvens af det ufyldestgørende CE-mærke, idet CE-mærket ikke angiver, hvorvidt et produkts deklarerede værdier harmonerer med dansk byggelovgivning
  • TGA forholder sig til kravene i Bygningsreglementet, anvisninger og vejledninger
  • TGA forholder sig til krav som stilles i forhold til anvendelsen af produktet
  • TGA forholder sig til alle relevante egenskaber for produktet
  • TGA skaber forbindelsen mellem produktegenskaber og bygningsreglementets funktionskrav
  • TGA er baseret på værdier i ydeevnedeklarationer, hvis de findes
  • Installatørerne/rådgivere kan ”vende ryggen” til komponenterne i tillid til at de opfylder kravene i normerne
  • TGA funderes bredt med involvering af relevante eksperter

Læs mere om eksteriør

Hvad synes du om denne artikel?

Gode råd og leverandøranbefalinger

 ETA Danmark

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her