Fem-års gennemgang af din tilbygning

Det er nu fem år siden, at dit byggeri stod færdigt. Det betyder, at fem-årsgennemgangen af din tilbygning skal foretages. Fem-årsgennemgangen er din sidste mulighed for at få udbedret eventuelle fejl og mangler ved byggeriet.

Mand ligger på knæ og tegner op med en hammer ved siden af sig vedrørende fem-årsgennemgang af din tilbygning.

Princippet ved en fem-årsgennemgang af din tilbygning minder meget om ét-årsgennemgangen, hvor formålet er at identificere fejl og mangler ved byggeriet. Hvis I under ét-årsgennemgangen rapporterede fejl eller mangler, vil der under fem-årsgennemgang blive tjekket op på, hvorvidt disse er blevet udbedret. Derudover er formålet at notere fejl eller mangler, som er dukket op efter ét-årsgennemgangen af din til. Fejl og mangler er kun relevante, hvis de vedrører byggetekniske forhold, der kan have betydning for dit byggeris levetid eller indeklima. I praksis betyder det, at slitage og lignende ikke går ind under kategorierne fejl og mangler.

Hvis I under ét-årsgennemgangen ikke rapporterede fejl eller mangler, og du efterfølgende heller ikke er fundet nogen, så vil en fem-årsgennemgang af din tilbygning ofte være overflødig. 

Læs også artiklen: Ét-års gennemgang af din tilbygning  

”I dag står man oftest med et helt færdigt byggeri efter ét-årsgennemgangen, og derfor er der sjældent grund til en fem-årsgennemgang i praksis,” siger arkitekt og byggerådgiver Metin Aydin.

Ligesom ved ét-årsgennemgangen, er det dig som bygherre, der har ansvaret for indkaldelsen til en fem-årsgennemgang. Reglerne for tidsfristen er de samme som ved ét-årsgennemgangen, hvor det gælder, at indkaldelsen skal varsles maksimalt 60 arbejdsdage og mindst 20 arbejdsdage før. Du skal dog være opmærksom på, at I skal lave gennemgangen senest 30 dage før, der er gået fem år siden, at du fik overladt byggeriet.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

I tilfælde, hvor du som bygherre ikke husker at indkalde til eftersynet, kan entreprenøren godt indkalde til eftersynet med en skriftlig varsel mindst ti arbejdsdage før. Det vil dog sjældent ske i praksis.

Gennemgangen af byggeriet vil følge proceduren for A- og B-eftersynet, som omfatter både alle de synlige og ikke synlige bygningsdele. På den måde bliver byggeriet tjekket systematisk, og I kommer omkring hele tilbygningen.

Læs mere om tilbygning til hus

 

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her