Huskeliste til eftersyn af dit nye sommerhus

Et- og fem-årsgennemgangen er eftersyn af dit nye sommerhus henholdsvis 1 og 5 år efter, at du har overtaget byggeriet. Det er din sikkerhed for, at eventuelle fejl og mangler, som ikke var blevet fundet, da byggeriet blev afleveret, bliver udbedret af byggefirmaet. Som regel er det noget, du aftaler med byggefirmaet inden et byggeprojekt. Det bliver altså noteret i kontrakten. For at du kan være bedst muligt forberedt til de to eftersyn, har vi udarbejdet en huskeliste til dig.

Nyt sort sommerhus og blå himmel hvor der er lavet en huskeliste til eftersyn ved 1 års gennemgangen.

Hvordan foregår eftersynet?

Det kan være rart at vide, hvad man skal forberede sig på, inden et eftersyn af dit nye sommerhus. Helt konkret foregår gennemgangen i dit nye sommerhus. Ved eftersynet er både bygherren og en entreprenør – oftest en, der repræsenterer hovedentreprenøren – til stede. Som bygherrer kan du også vælge at medbringe din byggerådgiver, hvis du har haft sådan en med i processen.

Selvom du ikke forventer, at der er nogle fejl og mangler, når du overtager dit nye sommerhus, er det helt normalt. Byggefirmaerne kan sagtens finde på at udskyde dem, så de først bliver udbedret ved et-årsgennemgangen. Du har dog altid lov til at fastholde, at fejlene skal laves øjeblikket. Der er dog typisk en årsag til, at entreprenørerne gerne vil vente med det. Det kan skyldes, at kosmetiske fejl, som eksempelvis revner omkring væggen, oftest vil komme tilbage inden for et år, selvom de bliver fikset. I et helt nyt hus vil der nemlig være byggefugt, som først skal udtørre. Derudover kan det være en god idé at vente til første eftersyn, hvis der er forskel på farverne på den udvendige facade.

Inden du afholder et eftersyn, er det vigtigt, at du har husket at få en skriftlig aftale om, hvordan udskydelser bliver håndteret. Du kan med fordel læse den igennem, så du er velforberedt, når gennemgangen finder sted.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Hvor lang tid i forvejen skal du aftale at afholde et eftersyn af dit nye sommerhus?

At bygge nyt sommerhus kan kategoriseres som et større byggeprojekt. Her har du ofte lavet en aftale med byggefirmaet om, at byggeriet følger nogle specifikke betingelser. Det er som regel enten AB 92, ABT 93 eller AB Forbruger. Hvis du har aftalt med byggefirmaet at følge AB92 eller ABT 93, betyder det, at du har mulighed for at afholde både et- og fem-årsgennemgangen. Når du skal afholde det første eftersyn, skal det foregå senest et år, efter du har overtaget sommerhuset. Det er for det meste dig som bygherre, der indkalder til eftersynene. Du skal indkalde på skrift med minimum 20 og maksimalt 60 hverdages varsel. Der kan være nogle få afvigelser, så det er en god idé at tjekke op på, hvornår du skal indkalde til eftersyn af dit nye sommerhus.

Ved fem-årsgennemgangen gælder der næsten det samme. Den eneste forskel er, at du senest skal have foretaget eftersyn af dit nye sommerhus 30 dage, før perioden på de 5 år efter overtagelsesdatoen udløber.

Det sidste grundlag, nemlig AB Forbruger, bliver tit brugt ved til- og ombygninger. Forskellen er, at det kun er første gennemgang, der bliver afholdt. Gennemgangen skal senest afholdes et år, efter du har fået boligen. Igen skal du indkalde på skriftlig vis, og det skal være med minimum 10 og maksimalt 30 hverdages varsel.

Hvis du ikke har valgt at følge nogle af de ovenstående regelsæt, og samtidig ikke har lavet en aftale om gennemgang med byggefirmaet, kan du ikke gøre krav på et eftersyn. Du kan altid forsøge at aftale det med byggefirmaet, men de kan med rette sige nej.  

Skal du altid foretage et- og fem-årsgennemgang?

Der er ikke noget krav om, at du nødvendigvis skal afholde de to eftersyn af dit nye sommerhus. Det er dog en god idé at gøre brug af dem begge, da det kun er en fordel for dig. Ved et stort byggeri kan der sagtens opstå udfordringer eller forglemmelser, som vil medføre mangler, der måske ikke opdages lige med det samme. 

Terrasse ved et sommerhus

Hvad skal du forberede, inden et eftersyn af dit nye sommerhus?

Det kan betale sig, at du bruger noget tid på at finde skrive de fejl og mangler, du har fundet, ned. Så er du velforberedt, og der er større chance for, at du får det hele med, når gennemgangen afholdes. Når selve eftersynet finder sted, gennemgår du dit nye sommerhus sammen med entreprenøren. I finder frem til, hvilke fejl og mangler der er, og undervejs skriver i dem ned i et eftersynsskema. Det kan ske, at entreprenøren ikke er enig med dig i en fejl, men den bør alligevel skrives på en mangelliste, og så noteres det blot, at entreprenøren ikke har godkendt den.

Fra Energistyrelsens hjemmeside har de udviklet et eftersynsskema til ét- og fem-års gennemgangen, som begge består af et A- og B-eftersyn. A-eftersynet omfatter alle de synlige bygningsdele, mens B-eftersynet omfatter alle de ikke synlige bygningsdele. Det sikrer, at du får dit sommerhus gennemgået systematisk, og diverse bygningsdele bliver tjekket for eventuelle fejl og mangler. Eftersynsskemaet er delt op i 13 bygningsemner, der alle efterses. Under hvert af emnerne tjekker I relevante bygningsdele.

De 14 bygningsemner, der efterses: 

 1. Byggegrube, fundamenter og kælder
 2. Bygningsdele vedrørende bærende og stabiliserende konstruktioner
 3. Bygningsdele vedrørende ydervægge
 4. Bygningsdele vedrørende tage
 5. Bygningsdele i og omkring vådrum
 6. Anlæg vedrørende afløb i jord og bygninger
 7. Anlæg vedrørende vand, varme og ventilation
 8. Bygningsdele af beton i udsat miljø
 9. Bygningsdele i øvrigt
 10. Særlige funktionelle forhold – indikatorer vedrørende brandsikring
 11. Særlige funktionelle forhold – indikatorer vedrørende lydforhold
 12. Særlige funktionelle forhold – indikatorer vedrørende energi
 13. Særlige funktionelle forhold – indikatorer på skimmelsvamp i bygning

Du kan finde det uddybende skema på Energistyrelsens hjemmeside.

Listen over mangler er ikke bindende, men det er i stedet for eftersynsskemaet, der er gældende. Dette dokument skal I begge underskrive. I et eftersynsskema de endelige aftaler beskrevet. Det er eksempelvis en dato på, hvornår en fejl senest skal være lavet. Derudover kan det også være praktiske aftaler, som for eksempel hvordan håndværkerne kommer ind i huset. 

Læs også artiklen: Love og regler for sommerhuse, du skal kende

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Energistyrelsen, www.ens.dk/

Billeder: Skanlux

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her