Grundskyld på dit sommerhus

Du betaler to forskellige skatter på dit sommerhus, nemlig ejendomsværdiskat og grundskyld. Grundskylden er kompleks, og det kan derfor være svært at finde ud af, hvordan du udregner den. Vi hjælper dig her.

mand der betaler grundskyld

Grundskylden

Grundskylden kaldes også ejendomsskat eller grundskat. Det er den skat, som du skal betale for grunden, hvor dit sommerhus skal bygges eller allerede står. Det er altså en skat på jorden, og ikke på boligen. Du betaler grundskylden til kommunen. Du betaler grundskyld i to eller fire rater, alt efter hvilken kommune du har. Det foregår gennem indbetalingskort. 

Læs også: Ejendomsværdiskat på sommerhuse

Sådan beregnes grundskylden

Det er SKAT’s vurdering af din grund, også kaldet grundværdi, der sætter udgangspunktet for beløbet af grundskylden. Herefter er det den enkelte kommune, der bestemmer, hvor stor en promille af grundværdien, du skal betale grundskyld af. Grundskyldspromillen for den enkelte kommune skal ligge mellem 16 og 34 promille af grundværdien.

Det betyder, at hvis din kommune har en grundskyldspromille på 20, skal du betale 20 promille, svarende til to procent, af grundværdien. Her er der fratrukket eventuelle fradrag i grundskylden.

Grundværdien

Hvert andet år vurderer SKAT alle ejendomme og grunde. Vurderingen af private ejerboliger foregår i ulige år, mens øvrige ejendomme får en vurdering i lige år.

For at udregne grundskylden bruger man den grundværdi, der er to eller tre år gammel, og altså ikke den nyeste.

Der kommer dog et nye vurderingssystem, fordi at SKAT i 2011 havde vurderet 41 procent af de danske boliger for højt og 34 procent for lavt. De nye regler træder efter planen i kraft i 2024.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Kompliceret proces

Det er ikke så simpelt, når grundskylden skal beregnes. Der er nemlig to forskellige værdier, der kan lægge til grund for udregningen. Hvilken af de to afhænger af den laveste værdi.

Den første værdi er den seneste offentlige vurdering af grundværdien, som er den, der ligger to til tre år tilbage. Den anden værdi er grundskatteloftværdien. 

Normalvis bruger din kommune den værdi, der er lavest, til at beregne grundskylden ud fra grundskyldspromillen. Du kan tjekke din årlige ejendomsskattebillet, som din kommune udsender til dig, hvis du vil se vurderingen.

Skatteministeriet mener, at den laveste værdi i 90 procent af tilfældene er grundskatteloftværdien, og derfor er det den, der bliver brugt mest til beregningen.

Grundskatteloftværdien

Stigningen i grundlaget for beregningen af grundskylden har siden 2003 haft et loft, også kaldet grundskatteloftet. Det har det formål, at det skal begrænse den årlige stigning af den enkelte grundejers grundskyld, hvis grundskyldspromillen ikke er ændret.

Det betyder altså, at grundlaget for beregningen ikke må udgøre mere end det foregående års afgiftspligtige grundværdi og en forøgelse på maksimalt syv procent. Reguleringsprocenten skifter hvert år, og i 2018 var procenten 6,5 procent.

Grundskatteloftværdien er kendetegnet ved grundværdien for et givent basisår forhøjet med reguleringsprocenten for de mellemværende år.

Sådan fastsættes grundskatteloftværdien

Når grundskatteloftværdien skal fastsættes, bruger man oftest 2001 som basisåret. Det er det år, der blev brug, da grundskatteloftet blev indført. En grund kan dog have fået et nyt basisår, i tilfælde af at den afgiftspligtige grundværdi har samme niveau som SKAT’s seneste offentlige ejendomsvurdering.

Med andre ord fastsættes grundskatteloftværdien efter det seneste år, hvor SKAT’s vurdering af grundens værdi er det samme som den afgiftspligtige grundværdi.

Grundskylden stiger

Hvert år kan grundskylden stige. Det kan skylde to ting. Enten er der kommet en højere offentlig vurdering på baggrund af reguleringsprocenten, og dermed er grundværdien steget. Ellers har kommunalbestyrelse bestemt, at grundskyldspromillen for din kommune stiger.

Du kan være sikker på, at din kommunes grundskyldspromille maksimalt stiger til 34 procent, og reguleringsprocenten kan ikke overgå mere end syv procent om året.

Læs også: Byg sommerhus

 

 

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Bolius

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her