Fem-års gennemgang: Sidste mulighed for at udbedre fejl i dit sommerhus

Inden du ser dig om, er der gået fem år siden, at du overtog dit nye sommerhus. Det betyder også, at det er tid til fem-års gennemgangen af dit sommerhus. Det er den sidste mulighed, du har, for at gøre opmærksom på fejl og mangler og få dem udbedret.

Sort sommerhus med havudsigt der står klar til fem-årsgennemgang

Fem-års gennemgangen af dit sommerhus minder på mange måder om ét-års gennemgangen, som du havde et år, efter at du overtog dit sommerhus. Formålet er det samme, nemlig at finde eventuelle fejl og mangler ved byggeriet, så byggefirmaet kan sørge for at få dem udbedret. Dog er det også ved fem-års gennemgangen af dit sommerhus, at du tjekker op på, om eventuelle fejl og mangler fundet ved ét-års gennemgangen er blevet udbedret. 

Det er vigtigt, at du ved, at fejl og mangler kun gælder i forhold til byggetekniske forhold. Du kan derfor ikke påpege slitage af nogen art, for eksempel hvis malingen er blevet slidt af.  

Læs også: Ét-års gennemgang af dit nye sommerhus

Afholder man altid en fem-års gennemgang?

Det er faktisk sjældent, at det er nødvendigt at afholde en fem-års gennemgang af et sommerhus. Hvis du for eksempel ikke gjorde opmærksom på fejl og mangler ved ét-års gennemgangen, og du heller ikke har opdaget nogle senere hen, er en fem-års gennemgang som regel overflødig. De fleste sommerhuse står færdige efter ét-års gennemgangen, men der kan være undtagelser.

Læs mere om byg sommerhus

Indkaldelsen er dit ansvar

Som det gjorde sig gældende ved ét-års gennemgangen, er det også bygherren, der skal indkalde til fem-års gennemgangen. Der er ligeledes de samme krav til tidsfristen. Det betyder, at du skal indkalde til gennemgangen mindst 20 og maksimalt 60 arbejdsdage inden. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at gennemgangen skal foretages senest 30 dage før, det er fem år siden, at du overtog sommerhuset.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

I tilfælde af forglemmelse

Hvis du som bygherre glemmer at indkalde til fem-års gennemgangen, har entreprenøren mulighed for at indkalde til gennemgangen. Det skal foregå skriftligt minimum ti arbejdsdage før. Det sker dog sjældent i virkeligheden.

Selve gennemgangen

Når fem-års gennemgangen skal foretages, vil det foregå efter A- og B-eftersynet, som indebærer både synlige og usynlige bygningsdele. Det sikrer, at I kommer igennem hele huset på systematisk vis.

 

 

 

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Billede: Skanlux

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her