Velkommen hjem

Yderdøren. Det er den, der først byder os velkommen hjem. Igennem denne dør åbner vi vores hjem for familie og venner. 

Yderdøren kan være en upåfaldende minimalistisk forlængelse af husets byggestil. En dør udformet i et di-skret design uden distraherende og unødvendige detaljer. Modsat kan døren være et iøjnefaldende mani-fest for din bolig og din stil. Uanset valget, byder denne dør den besø-gende velkommen og giver et før-stehåndsindtryk af ejernes karakter. Som første og sidste møde fulden-der døren din boligs arkitektoniske stil.

Dørens udtryk afhænger af dens materialer. En elegant løsning, hvor materialer kombineres, giver ind-gangsdøren tekstur og tilføjer en markant personlighed til facaden. Mulighederne er mange og kan være en kombination af metal, træ og glas, både i ramme, dør og karm.

En hoveddør, hvor der er valgt for-skelligt materiale på yder- og inder-side, giver således mulighed for at have to indfaldsvinkler til designet. Med denne omtanke for dørens plads i omgivelserne kan det sikres, at hver side stemmer harmonisk overens med sin omverden.

Dørens udtryk og funktion afhæn-ger derudover også af dens form. De imponerende brede døre giver hele boligens facade et repræsen-tativt løft. Udover æstetisk karak-ter følger også høj funktionalitet – tænk på hvor nemt og bekvemt det er at få cyklen, ugens indkøb eller barnevognen med indenfor. Disse ultrabrede døre kan, som de standardiserede døre, være alt fra minimalistiske til 3D-designede. De kan komme med et originalt udtryk eller tilføjes et lille twist. Ved brug af flere materialer, indsat lys, beslag eller dørgreb i stedet for håndtag vil døren få sit unikke præg. Med letsin-dig sans for detaljer, er det muligt at sætte standarden for dit hjem inden hånden når dørhåndtaget.

Invitere udenfor, indenfor. Vinduer byder os lys og velbehag i hverda-gen. De minimerer vores adskillelse fra det naturlige lys og giver sam-menhørighed mellem boligen og de ydre omgivelser. At gøre vinduerne til omdrejningspunktet for dit interi-ørdesign ligger helt i tråd med at in-vitere udenfor, indenfor. De næsten rammeløse vinduer og muligheden for at have dem fra gulv til loft eller som ovenlys, sammensmelter ude med inde. Når vi vælger de rette vinduer, får vi mentalt mest ud af lysets påvirkning og derved større velvære.

Udover gæster, kan vi også lukke ly-set ind gennem yderdøren. To-fløje-de yderdøre i helt eller delvist af glas virker både stilsikre og imødekom-mende. Jo mere glasdøren stem-mer overens med husets vinduer, jo mere vil hjemmet virke i balance og tilføje en fuld panoramaudsigt til na-turen udenfor. Døren bliver dermed et ekstra imødekommende vindue, der lukker lys og gæster ind.

En anden fællesnævner er de man-ge muligheder for at åbne og lukke vinduer og udgangspartier. Der er skyde-, folde-, pivot- og skubbe- op-ned-døre og -vinduer. De nyeste modeller laves uden synlige karme og ofte som en teknologisk løs-ning. Dermed har du mulighed for at bibeholde din stil, uden at gå på kompromis med funktionalitet. Tek-nologien har ud over låsen på din hoveddør også fundet sig til rette på vinduesrækken. Her giver den dig nye muligheder for at styre dit inde-klima, privatliv og solafskærmning. 

Tonede eller materede vinduer giver dig privatliv, men stadig lys. – KABLE 

Hele væggen er en pivot glasdør. – VITROCSA. 

Vinduet fylder også her hele væggen og rammer udsigten ma-lerisk ind. – SCHUCO. 
To kæmpe vinduespartier en suite, giver fornemmelsen af at stå midt ude i udsigten.  – SCHUCO. 

Både væg og tag er samlet som et vindues firkløver, og giver et fantastisk lys ind – VELUX. 

New York ‘er stilen er fuldendt ved også at udnytte pladsen over skydedøren til ekstra vinduer. – SCHUCO. 
Overgangen fra glas skydedøren, til udenfor, er næsten usynlig. – VITROCSA. 
Det er overvældende hvor meget ovenlyset giver rummet. – VELUX 

Der er ingen vinduesramme forhøjning, når du skal ud gennem skydedøren, den er skjult i gulvet. – SCHUCO. 
Foldeglasdøre, giver et strejf ad sydlandsk stemning, og gør det muligt at åbne for hele vin-duet, som du ikke kan med en skydedør. – SCHUCO. 
Udnyt mulighederne for at ramme udsigten ind og få glæde af lyset. – WARMARCHITECTS. 
Mange vinduer har iboende solafskærmning som kan styres digitalt. – SCHUCO. 

Hvad synes du om denne artikel?

Gode råd og leverandøranbefalinger

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her