Hvad siger bygningsreglementet om opførelse af 1. sal?

Skal du bygge nyt hus? Bygge til? F.eks. en opførelse af en 1. sal? Lige meget hvilke markante ændringer du foretager dig, så skal du altid overholde reglerne i bygningsreglementet.

En computer og bog, så man kan læse om bygningsreglementet.

Ved opførelse af en 1. sal skal du undersøge krav i forbindelse med disse seks områder:

 1. Bebyggelsesprocent – Boligens samlede areal må ikke overstige 30% af grundarealet.
 2. Skel og højde – Der er regler for højden på dit hus. Dette gælder specielt, når bygningen er placeret tæt på skel.
 3. Beboelsesrum – Ligeledes er der krav til indretning af dine opholdsrum. Det er f.eks. i forhold til dagslys og loftshøjde.
 4. Redningsåbninger – Bygningen skal leve op til brandsikkerhed, det vil sige, at der skal være godkendte redningsåbninger i alle rum.
 5. Byggematerialer og energiforbrug – Der er også krav til energiforbrug og byggematerialer.
 6. Krav til vandtætning – F.eks. er der i baderum regler for vandtætte konstruktioner på alle overflader.

Som forbruger kan det altid godt betale sig at få professionel vejledning fra en arkitekt eller bygningskonstruktør. Kun sådan kan du være sikker på, at dit byggeri lever op til alle gældende krav. 

Få mere viden om ombygning

Bebyggelsesprocent – hvad skal jeg vide?

Opførsel af en 1. sal gør din bolig markant større. Derfor er det vigtigt at tage højde for bebyggelsesprocenten. Det vil sige, at både arealet af den oprindelige bolig i kvadratmeter plus arealet af den nye 1. sal (også i kvadratmeter) kun må udgøre en vis procentdel af din grunds størrelse.

Typisk er bebyggelsesprocenten for helårsboliger på 30% af grundarealet. Lokalplaner, servitutter, grundejerforeningens vedtægter eller andre bestemmelser kan dog betyde, at der er andre begrænsninger.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Afstand til skel og tilladt højde på huset

Den gængse regel er, at der ved fritliggende enfamiliehuse skal være:

 • 2,5 m til skel, hvad enten det er mod en nabo, sti eller vej.
 • 1,4 m i byggehøjde mod skel til nabo eller sti.

Derudover må ingen af bygningens ydervægge og tag må højst være 8,5 m over terrænet. Skorstenen er dog undtaget.

Hvilke krav er der til beboelsesrum?

Boligen og dens rum skal være opført, i forhold til både størrelse og udformning, så både rummene og selve boligen er egnede til de formål, de skal have.

Loftshøjde spiller en stor rolle i forhold til dette. Denne fastsættes typisk i forhold til rumdybde, rumstørrelse og placering af vinduer i boligen. Det vil for normale enfamiliehuse typisk være min. 2,3 m.

Når loftet er skrå flere steder, ser man på en gennemsnitshøjde og medregner kun frie højder på 2,1 m. Hvis der er rum med skråvægge, er det muligt at opfylde kravet, hvis mindst 3,5 m2 af gulvarealet har en loftshøjde på min. 2,3 m.

Hvor skal der være redningsåbninger?

I køkkener og beboelsesrum skal der være redningsåbninger ud til det fri. Bygningsreglementet foreskriver, at det kan være vinduer, døre eller lemme. Målene bør være min. 1,5 m (højde + bredde) og hverken højden eller bredden må være mindre end 0,5m.

Hvordan overholder jeg de nye energiregler?

Når du bygger ny 1. sal, skal denne overholde gældende energirammer. Du dokumenter det ved at få udført en energiberegning, som skal sendes til kommunen ved færdigt byggeri. 

Er der specielle forhold i lokalplanen?

På visse områder kan du støde på specifikke krav til dit byggeri. Det kan være alt fra:

 • Hvilke farver, materialer og overflader du må bruge til en 1. sal
 • Hvilke slags gavle og kviste bygningen skal have
 • Hvordan taget skal hælde og hvor meget

Disse forskellige krav kan være bestemt i en lokalplan for området, servitutter eller i en grundejerforenings bestemmelser. Årsagen til disse er ofte, at man ønsker at bevare en vis ensartethed eller at bygningerne i området skal have en bestemt karakter.

Inden du bygger en 1. sal, er det op til dig selv at undersøge, om der forelægger sådanne begrænsninger. Du kan med stor sikkerhed risikere at skulle ændre på dit byggeri eller måske helt fjerne 1. salen igen, hvis du ikke overholder dem.

Særlige servitutter på netop din grund kan findes i oplysningerne på dit skøde eller på tinglysning.dk. 

Kan jeg søge om dispensation?

Drømmer du om noget helt specielt, som ikke er tilladt ifølge lokalplanen eller bygningsreglementet? Så kan du faktisk søge dispensation. Det gør du samtidig med, at du indsender en ansøgning om byggetilladelse.

Når der søges dispensation, vil kommunen altid vurdere det enkelte tilfælde. Selvom andre i området har fået tilladelse, er det ikke nødvendigvis sikkert, at du får det, selvom byggeriet er tilsvarende.

 

 

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her