Grunde

Hvor udbydes der byggegrunde i Danmark og hvad koster en byggegrund i de respektive geografiske områder. Hvad betyder byggemodning og ekstra fundering, og hvilke tilslutningsafgifter fra kommunen skal der taget højde i økonomien. Herunder fjernvarme, vandafledning/kloak og el/fiber.