Din renovering, sådan får du styr på detaljer og økonomien

Når du påbegynder en større renovering, skal du altid sørge for at tale med banken om muligheder og begrænsninger i forhold til hvad din økonomi tillader.

Det er en god idé at få styr på detaljer og økonomien til dit renoveringsprojekt

For at få det bedste overblik over den samlede pris for din nye 1. sal, er det en god idé at få udarbejdet et byggebudget. Dette skal udarbejdes af en fagperson, der allerede har stor erfaring og viden inden for lignende renoveringer, for at få et budget, der er realistisk.

I begyndelsen er det nødvendigt at arbejde med overslagspriser, men i takt med renoveringens udvikling udarbejdes der et mere detaljerede overslag. Dette vil ske i takt med at flere detaljer bliver tilføjet til renoveringen.

Det kræver erfaring at få alle udgiftsposter med i byggebudgettet. Derfor kan du ikke nøjes med at udregne pris på materialer og arbejdsløn. Du skal også huske at medregne andre udgifter såsom rådgivning, ingeniørberegninger, byggetilladelse, eventuel Ombygning i stueetagen, etablering af byggeplads, byggelån, forsikringer og meget andet. Derudover kan du altid forvente uforudsete udgifter.

Indhent altid tilbud, der har en fast pris på, hvad arbejdet vil koste i henhold til forudsætning af, at det er udbudsmateriale. Dette tilbud adskiller sig fra et overslag, og her kan du aftale, hvordan arbejdet udføres. Udføres arbejdet på timebasis, er det dog svært at forudsige, hvad udgifterne bliver og dermed også den endelige pris.

Der vil altid opstå nogle uforudsigelige situationer, når du bygger. Derfor bliver mange byggeprojekter ofte lidt dyrere end planlagt, og derfor bør du sørge for, at du har noget luft i dit budget. Det er altid en god idé at afsætte et beløb til uforudsete udgifter, og dette beløb bør svare til 10-15 % af den samlede pris på din renovering.

Disse udgifter er typisk forårsaget af, at byggeprojekt bliver mere omfattende end først antaget. Når du er i gang, vil det ofte være oplagt at få ordnet flere ting, når man nu er i gang. Derfor bør du fra starten prøve at forudse nogle af disse ønsker, så du kan få dem medregnet i både plan og budget.

Før du evt. sørger om en byggetilladelse, skal du have en del af din detailplanlægning på plads.

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Ansøgning om byggetilladelse

For at søge om en byggetilladelse hos kommunen, skal du sørge for at have den nødvendige dokumentation, der viser hvad du vil bygge og hvordan. Disse skal kommunen anvende til at vurdere om din renovering et kan gennemføres ud fra de forskellige byggeregler og andre bestemmelser. Dette betegnes som et myndighedsprojekt.

Selvom du har tegninger og skitseforslag til renoveringen, skal du stadigvæk have en række tegninger og detaljerede skitser, som du kan sende til kommunen i forbindelse med din sagsbehandling. Tegningerne skal blandt andet inkludere beskrivelser af, hvordan tagkonstruktionen skal udføres og hvor højt det færdige hus er i forhold til byggelinjen til naboerne. Du vil ofte kunne finde information om dette på kommunens hjemmeside, hvor du kan se mere om, hvilke tegninger du skal indsende. Du finder også ansøgning om byggetilladelsen, som du skal indsende sammen med tegninger.

Ansøgningen sendes online til den pågældende kommune. Hvis du ikke holder dig indenfor dit lokalområdes anviste regler og vil søge dispensation, bør du drøfte din renovering med byggeteknisk forvaltning, før du udarbejder og fremsender ansøgningen. På den måde kan du få det meste afklaret, inden ansøgningen sendes af sted og på den måde få en hurtigere proces. Du skal dog forberede dig på, at det kan tage længere tid at få en byggetilladelse behandlet, hvis denne kræver en dispensation. Dette kan betyde en nabohøring, så det kan være en god investering at have præsenteret dem for dine planer, inden du ansøger. 

Alle kommuner vil tage et gebyr for at behandle din byggesag. Dette varierer alt efter, hvilken kommune du befinder dig i. Du skal være opmærksom på, at du altid selv er ansvarlig for overholdelse af reglerne som bygherre, og at dette også gør sig gældende, selvom du får en byggetilladelse.

Valg af materialer

At vælge materialer er en stor opgave. Dette gælder nemlig for både store, synlige flader og beklædninger til tag, vægge, gulve og lofter, men også for små detaljer som dørgreb, paneler og vindueskarme. Derudover skal du også bestemme dig for brugen af usynlige materialer, som eksempelvis undertag, isolering og vægbeklædning.

Du skal altid sørge for at få styr på valget af dine materialer, inden du indhenter tilbud fra din håndværker. Jo bedre et overblik du har over dine materialer, desto bedre en pris vil du ofte få. Dette er nemlig afgørende for at kunne udregne et reelt budget.

Du skal også sørge for at få udarbejdet en grundig beskrivelse af materialerne, så den er entydig og nem at forstå. Du kan med fordel søge hjælp fra en rådgiver til dette for at undgå fejl og misforståelser. 

Få tilbud og indgå skriftlige aftaler med håndværkere

Når du skal bygge din 1. sal, kan det være en god idé at indhente flere forskellige tilbud for at få det bedste tilbud og dermed den bedste pris. Når du skal sammenligne de forskellige tilbud, skal du være helt sikker på, at disse rent faktisk kan sammenlignes. Du skal ligeledes være sikker på, at håndværkeren/byggefirmaet ikke har taget forbehold for dele af opgaven. Her kan du have stor glæde af at få en rådgiver til at se det hele igennem for dig.

Alle aftaler og kontrakter skal udarbejdes skriftligt, og disse skal du sikre dig er afhængige af udbudsformen. Byggeriet skal udarbejdes på grundlag af eksempelvis AB Forbruger, AB18 eller ABT18 – som er forskellige standardaftalegrundlag, der kan bruges i situationer angående byggerier. Disse anvendes for at undgå eventuelle misforståelser mellem bygherre og entreprenør.

Anvendes en standardaftale, vil det ligeledes sikre dig, at begge parter har sine rettigheder på plads. Dette gælder både under byggeriet eller i situationer, hvor der skulle opstå uforudsete situationer under eller efter byggeriet.

Tjek dine forsikringer

Inden byggeriet igangsættes, skal du sørge for at dit forsikringsselskab er afstemt i deres dækning af dit renoveringsprojekt. Ofte vil din husforsikring dække nogle af de skader, som du kan støde på under renoveringen, men det vil typisk være nødvendigt at tegne en entreprise/all-risk-forsikring.

Sørg for, at dit forsikringsselskab ved, at du har afsluttet din renovering. På den måde kan du tilsikre, at alle oplysninger på din husforsikring stemmer.

Afleveringsforretning af din renovering

Afleveringsforretning

Når din renovering er færdiggjort, skal dette ske ved en afleveringsforretning. Her vil din entreprenør overdrage byggeriet til dig, og her skal I sammen gennemgå byggeriet for fejl og mangler. Mangler noteres sammen med aftale for hvornår mangler skal være udbedret. Dette er processen, hvor du godkender byggeriet og overtager det fulde ansvar. Det kan godt betale sig at have en byggefaglig rådgiver med til denne gennemgang. En byggefaglig rådgiver vil være i stand til at vurdere, om arbejdet er udført korrekt i forhold til byggefaglighed og håndværk.

 

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her