Afleveringsforretning

Under en afleveringsforretning gennemgår bygherren det færdigbyggede hus sammen med entreprenøren eller håndværkeren, før det overdrages til bygherren.

Par står med en nøgle til et hus efter endt afleveringsforretning.

En afleveringsforretning er både formelt og juridisk bindende. Det er som regel bygherren, der laver en skriftlig indkaldelse med dato og tidspunkt. Efter endt gennemgang overdrages huset en gang for alle til bygherren.  

De forskellige situationer

I bedste fald skulle der helst ikke være nogen fejl og mangler, og byggeriet kan uden videre overdrages. Men det er desværre sjældent, at et byggeri er fuldstændigt fejlfrit.

Der er ofte en del uvæsentlige mangler eller småfejl, som skal udbedres. Her kan byggeriet godt afleveres til bygherren, men der skal laves en aftale – helst skriftlig – om at manglerne skal udbedres inden for et tidsrum på et par uger. Derudover kan byggeriet godt tages i brug. Uvæsentlige mangler kan for eksempel være en manglende fejeliste, manglende malerreparationer, manglende afrensning af ruder eller lignende.

Er der tale om større fejl eller mangler som eksempelvis problemer med at få varme, vand eller el til at fungere, så skal bygherren ikke acceptere afleveringen, før fejlen er udbedret. Der skal derfor laves en aftale om en ny afleveringsforretning, og byggeriet kan endnu ikke tages i brug. Væsentlige mangler kan for eksempel være manglende montering af køkkenelementer, manglende montering af håndvask, hvis malerarbejdet ikke er færdigt og lignende. 

Læs også artiklen: Fejl og mangler

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Hvem betaler

Hvis tidsfristen for byggeriet bliver overskredet på grund af væsentlige fejl og mangler, kan bygherren kræve dagbøder af håndværkeren, hvis det er indskrevet i kontrakten fra starten. Derudover er det håndværkeren, der betaler for at udbedre fejl og mangler. 

Hvordan forløber en afleveringsforretning

Allerede inden en afleveringsforretning skal foregå, kan det være en god idé, hvis du på forhånd har sendt håndværkeren eller entreprenøren en liste over fejl og mangler, så han er forberedt. Derefter gennemgår I mangellisten punkt for punkt, og håndværkeren bliver spurgt, om han erkender, at der er tale om en fejl eller mangel. Hvis han ikke er enig, må du samle en liste over det, I er uenige om og skrive en skriftlig klage til håndværkeren.

Herudover skal du sørge for at få en pris på fejlen eller manglen, så du kan tilbageholde det beløb, indtil fejlen er udbedret. Er der for eksempel tale om mindre skader på en bordplade eller lignende, kan I måske i stedet blive enige om et afslag i prisen. 

Læs også artiklen: Byggeskadeforsikringen og det den ikke dækker 

Det juridiske

”Som udgangspunkt overtager husejeren huset med synlige mangler, såfremt disse synlige mangler ikke er påberåbt senest under en afleveringsforretning. Mangler, der ved en umiddelbar betragtning ikke kunne konstateres på afleveringstidspunktet, er entreprenøren derimod som udgangspunkt forpligtet til at udbedre, såfremt de bliver konstateret senere. Entrepriseaftalen regulerer oftest disse forhold ved blandt andet at henvise til AB92 eller AB-Forbruger,” siger Thomas Schioldan Sørensen, advokat og partner i Advokatfirmaet Rödstenen.

Husk at lave en afleveringsprotokol efter afleveringsforretningen, hvor I noterer, hvad I er nået frem til ved gennemgangen. Hvis der er uvæsentlige fejl og mangler, kan I notere dem, og så kan begge parter skrive under på, at huset er overdraget til bygherren. Bygherren sender en kopi til håndværkeren.  

AB-Forbruger er en oversigt over almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere.

AB92 er en oversigt over almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed 

Læs også: Byg nyt hus

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her