Klar kommunikation sikrer din byggeproces

Hensynsfulde håndværkere forbedrer din byggeproces, men der kan være mange forskellige opfattelser af, hvad der skal tages hensyn til. Derfor bør du på forhånd lave en skriftlig aftale med håndværkerne om forventninger til takt og tone.

tømre som er ved at spænde store stolper sammen

Som bygherre kan det godt betale sig at sætte sig grundigt ind i, hvilke erfaringer andre bygherrer har haft med et givent byggefirma og dets håndværkere, inden du tager kontakt til dem. 

For én ting er den praktiske og tekniske kunnen, som byggefirmaet kan levere – noget andet er den service, situationsfornemmelse, takt og tone, som håndværkerne bringer med sig i dit nye hjem. 

’Takt og Tone’ er titlen på Emma Gads berømte bog om, hvordan vi mennesker omgås, og forventningen om takt og tone forsvinder ikke, når vi får håndværkere ’på besøg’.

God service forbedrer din byggeproces

Det viser en undersøgelse, som Dansk Byggeri har foretaget. Her er konklusionen, at danske forbrugere kræver klar besked fra deres håndværkere, da oplevelsen af god service har stor betydning for det samlede indtryk af byggeprojektets forløb.

Undersøgelsen udgør fundamentet til ’Byggeriets Servicekoncept’, som Dansk Byggeri har udarbejdet i samarbejde med Forbrugerrådet.

Servicekonceptet er en rettesnor og en huskeliste til, hvordan man skaber det bedste samarbejde mellem bygherre og håndværker – fra den første kontakt til det færdige arbejde.

Udtryk såsom hensyn, kommunikation og klar besked går igen i servicekonceptet, som du kan finde i sin fulde længde på her

Læs mere i artiklen: Sådan sikrer du, at tidsplanen holder

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Rengøring, rygning og toiletbesøg?

Samlet set handler det om at afstemme alle forventninger mellem bygherre og håndværkere for på den måde at undgå misforståelser, stridigheder, uoverensstemmelser og i værste fald juridiske efterspil.

Og samtlige elementer i aftalen mellem bygherre og byggefirma bør skrives ned, da mundtlige aftaler kan have bevismæssige udfordringer. Vi gentager: Skriv alt ned.

Her er nogle eksempler på spørgsmål, der bør besvares i aftalen:

  • Skal håndværkerne gøre rent efter hver endt arbejdsdag eller for eksempel hver fredag? Og hvad forstår begge parter ved ’rengøring’? 
  • Hvad er reglerne omkring rygning, toiletbesøg og frokostpauser på byggepladsen?
  • Er der andre særlige hensyn i nærområdet, håndværkerne skal tage til eksempelvis trafik, husdyr eller naboer?

Desuden bør du som bygherre oplyse naboer og andre omkringboende om byggeprojektet og dets varighed.

Endelig bør du også undersøge, hvordan reglerne for støj og larm fra byggepladser er i din kommune. På kommunens hjemmeside kan du finde oplysninger om, hvad støjgrænserne er i det pågældende område.

Solidt samarbejde er selvforstærkende

Hvis der er styr på takt og tone, medvirker det til et bedre samarbejdsklima mellem dig som bygherre og håndværkerne, ligesom de vil føle, at dit kommende hjem er en god arbejdsplads for dem.

Det velfungerende samarbejde er således selvforstærkende hos begge parter, hvilket understreger vigtigheden af at have klare, nedskrevne aftaler om alt fra toiletbesøg til støjniveau.

Læs også: Byg nyt hus

Hold regelmæssige byggemøder

Men da et nybyggeri er en langstrakt byggeproces, kan der gå lang tid fra dit indledende møde med håndværkerne til det afsluttende møde, når det hele er færdigt. Undervejs er det derfor en god idé at holde regelmæssige byggemøder med deltagelse af bygherre, rådgiver(e) og håndværkere.

På byggemøderne kan der tages bestik af situationen – hvad er status, og følger vi tidsplanen? I begyndelsen kan byggemøderne arrangeres på ugentlig basis for at se tingene an. Senere kan byggemøderne finde sted lidt sjældnere alt efter behov.

Hvis du eller de andre parter under byggemøderne kommer med forslag til eventuelle ændringer, skal der udarbejdes en arbejdsseddel, som nøjagtigt dokumenterer, hvad der skal ændres i forhold til den oprindelige plan, samt hvordan det påvirker tidsplanen og prisen med videre.

Læs mere i artiklen: Byggemøde – Hold snor i byggeriet 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her