Dispensation og afslag på byggetilladelse

Har du fået afslag eller dispensation, har du her en række muligheder, der kan sætte gang i byggeprocessen.

bygherre som har fået brev vedrørende dispensation og afslag på byggetilladelse.

Får du afslag på din byggetilladelse til din tilbygning, har du en række handlemuligheder, der kan sætte skub i byggeprocessen. 

Det er ikke alle, der slipper igennem nåleøjet, første gang de anmoder kommunen om lov til at bygge. Der er ingen grund til at sparke drømmehuset til hjørne, selvom du får et nej. Hvis du får et afslag, findes der flere forskellige tiltag du kan igangsætte.  

Ret din ansøgning

Thomas Schioldan Sørensen, advokat og partner hos Advokatfirmaet Rödstenen, opstiller to handlingsmuligheder ved en afvist byggetilladelse. Afvisningen kan skyldes fejl eller mangler i den indsendte dokumentation, og den første mulighed er derfor at gå ansøgningen grundigt efter og sikre, at byggeriet overholder alle regler og retningslinjer. Som udgangspunkt må du ændre på byggeriet og derefter ansøge igen, siger Schioldan Sørensen.

“Alternativt kan du klage over kommunens afslag til Statsforvaltningen i din region. Husk, at klagen skal være indsendt senest fire uger efter, du har modtaget kommunens afgørelse” siger Schioldan Sørensen. Har du ikke haft en sagkyndig til at gå din ansøgning og dine tegninger igennem, kan du vælge at rådføre dig med én, inden du sender den tilrettede ansøgning. 

Læs også: Ansøgning om byggetilladelse: Varierende ventetider

Ændringer i byggeriet 

For at opnå størst mulig succes, når du indsender din byggetilladelse, er det vigtigt at have en endelig plan for huset, da eventuelle rettelser vil betyde at du kommer bag i ansøgnings køen. “Hvis byggeriet ændrer sig i forhold til det der er beskrevet i ansøgningen, skal du som udgangspunkt indsende en ny byggetilladelse”, siger Schioldan Sørensen. 

HUSK at ansøge om dispensation

Lever dit byggeri ikke op til alle love og regler, er det ikke ensbetydende med, at det ikke kan lade sig gøre at bygge. Men det er vigtigt, at du har din ansøgning om dispensation helt klar, når du søger om byggetilladelse: “Dit nybyggeri kan kræve dispensation fra en lokalplan, byplan eller bygningsreglementets krav. I disse tilfælde må du ikke påbegynde byggeriet, da du først skal ansøge og have modtaget dispensation”, siger Schioldan Sørensen. Skal du søge om dispensation, kommer du sandsynligvis til at vente længere på din byggetilladelse. “Sagsbehandlingstiden i dispensationssager kan ikke fastslås entydigt. Det varierer meget, og i nogle tilfælde har sagsbehandlingstiden varet i over seks måneder”, siger Schioldan Sørensen. 

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Sådan ansøger du

Du skal sende ansøgninger om dispensation og byggetilladelse til din kommune. Start processen på Byg & Miljø’s hjemmeside. Siden guider dig igennem alle trin i ansøgningen. Når du har indsendt ansøgningen, skal du være opmærksom på, at dialogen med kommunen også foregår gennem siden.

 

 

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her