Få et overblik med lokalplanen

En lokalplan giver det konkrete overblik over de enkelte boligområder, og de går anderledes i dybden end en kommuneplan. Det er derfor en god idé at nærstudere lokalplanen, før du laver en tilbygning, så du ved, hvad du må og ikke må.

Lokalplan illustreret med et kort, der kan give et overblik over vejnettet og naturen i nærheden.

Der er god fornuft i at undersøge din kommunes, eller kommende kommunes, lokalplan. Her kan du få et overblik over, hvordan den fremtidige planlægning af området er tænkt. I lokalplanen kan du få et indtryk af, hvordan nabosammensætningen bliver. Du har også mulighed for at undersøge, om der bliver byggestop i den nærmere fremtid. Lokalplanen oplyser derudover, om eventuelle nye bebyggelser vil komme til at genere udsigtspunkter, soltimer eller andre vigtige forhold for en given grund.

Læs også artiklen: Vælg den rigtige byggegrund

Krav om at følge reglen

Når en lokalplan er vedtaget, gælder det som lovgivning og regelsæt på området, og kan derfor være vanskelig at komme uden om. Eventuelle ændringer sker gennem en dispensationssag, hvor naboer og andre interessenter bliver hørt. Det er dog vigtigt at nævne, at der ikke gives dispensationer, som strider direkte imod planens principper og retning. Det er kommunalbestyrelsen, som træffer en eventuel beslutning om en dispensation.

Læs også artiklen: love og regler

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Hvem kan få indflydelse?

En lokalplan bygger på et længere forarbejde, hvor interesser fra flere sider bliver taget med i overvejelserne. Det kan ofte involvere modstridende parter, som skal nå til en form for konsensus. Det er dog vigtigt at sige, at selvom alle interesser bliver hørt, så er der ingen garantier for, at alle bliver tilfredse i sidste ende. Lokalplanen skaber dog alligevel en slags forventningsafstemning, som sikrer, at alle kender retningslinjerne.

Hvis der forekommer et nyt forslag til en lokalplan, skal dette offentliggøres i mindst otte uger, hvor forslaget er til debat, hvor borgere og myndigheder har mulighed for at komme med indsigelser til forslaget. Kommunalbestyrelsen kan først herefter endelig vælge at vedtage forslaget. 

Forskellige typer af lokalplaner

Der er mange typer af lokalplaner. Der findes planer, som beskriver mængden af bebyggelse i nye boligområder. Der er også lokalplaner for enkelte grunde eller ejendomme, som kan have en særlig betydning. Det kan også sagtens forekomme, at man i en by eller bydel har nogle retningslinjer omkring skilte, farver på huse eller andet, som kan stå i en specifik lokalplan. 

Lokalplaner laves for alle typer af beboelse, og en lokalplan er lige så gældende i et sommerhusområde som i et tæt bebygget område eller et landområde. Kommuner har også altid en plan med ledige grunde.

Lokalplanpligt for større projekter

Når der igangsættes et større byggeprojekt i et område, skal der udarbejdes en færdig lokalplan. Dette kaldes lokalplanpligt. Når det skal afgøres, om et projekt er af større karakter, kigges der på de eksisterende forhold i området. Ønsker en grundejer på et område at lave en tilbygning, kan det kun lade sig gøre, hvis det stemmer overens med den eksisterende lokalplan.

Læs også artiklen: Postnummeret påvirker, hvad du får for pengene

Lokalplaner er offentlige

Det er altid muligt at læse en lokalplan for et givent område, så du som borger kan sætte dig ind i de idéer og tanker, kommunen har for den grund og det område, du er interesseret i. En færdig lokalplan skal altid videregives til PlansystemDK, som offentliggør den, når den er helt færdig og godkendt. Herefter vil kommunerne ofte også offentliggøre planen på deres hjemmeside.

Læs også artiklen: Radon

  

  

Hvad synes du om denne artikel?

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her