Jordbundsundersøgelse

En jordbundsundersøgelse er ikke lovpligtig, men en rigtig god idé når man skal have en vurdering af jordbundsforholdende. Disse er afgørende for grundens bæreevne og sandpudens omfang i m3. Det kan måske være nødvendigt at pilotere dvs. at stålkonstruktioner “bankens” ned i jorden, hvis jordbunden er for blød.

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C