Hvad tillader din bebyggelsesprocent?

Skal du bygge et nyt hus, eller overvejer du at bygge nyt til din ejendom, skal du gøre dig bekendt med din bebyggelsesprocent. Kort sagt angiver den, hvor stor en procentdel af din grund, der må bruges til bebyggelse.

En grund der er bestemt af en bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten er med til at justere den nære sammenhæng i kvarteret

Overordnet set har en bebyggelsesprocent til formål at sikre, at områdets karakter og omgivelser forbliver de samme. Eksempelvis vil bebyggelsesprocenten for et fritstående parcelhus ligge på 30 procent, mens det for et sommerhus ligger på 15 procent. Det vil sige, at hvis du har købt en grund med det formål at bygge et parcelhus, må du benytte 30 procent af grunden til at bygge på, og 15 procent hvis det er en grund til et sommerhus.

Årsagen til, at der er en differens på 15 procent på de to typer huse er, at bebyggelsesprocenten afhænger af hvilket område, der bliver bygget i. Sommerhuse ligger typisk i et kvarter, som er præget af åbne naturområder og frie arealer, og her vil en lav sommerhus bebyggelsesprocent hindre tæt bebyggelse i kvarteret. Dermed bevares det lokale miljø.

Læs også: Fordele og ulemper ved nybyggeri

Oversigt: Se Danmarks bedste byggefirmaer her

Beregn bebyggelsesprocenten, så du er forberedt

Før du sætter dig for at bygge dit drømmehus, eller endeligt beslutter dig for at bygge den terrasse, som familien længe har snakket om, er det væsentligt, at du tænker på din bebyggelsesprocent. Det ville være en skam, hvis byggeriet blev igangsat, og det viste sig, at der ikke var plads til de ønskede tiltag. Derfor er det vigtigt, at du regner din bebyggelsesprocent ud, så du undgår, at dine drømme bliver knust af kedelige reglementer.

Hvad tæller med i bebyggelsesprocent? Du kan beregne din bebyggelsesprocent ved at lægge det samlede boligareal (også kaldet etageareal) sammen med diverse mindre bebyggelser (carporte, terrasser, udestue) for derefter at gange det med 100/grundens størrelse. 

Formel til at udregne din bebyggelsesprocent

Læs også: Radon i boligen

Undersøg, hvad kommunen siger

Selvom der i bygningsreglementet fremstilles forskellige bebyggelsesprocenter for de adskillige huse, er det vigtigt at være opmærksom på hvilken kommune, grunden hører til. Kommunen i området har nemlig det sidste ord, og der kan fremgå en anden bebyggelsesprocent i lokalplanen end den i bygningsreglementet. Det er dit ansvar at sørge for, at bebyggelsesprocenten overholdes. Hvis denne overstiges, kan kommunen kræve, at dit nye byggeri skal nedrives.

Derfor er det en god idé at forhøre sig hos den pågældende kommune, om hvad den præcise bebyggelsesprocent ligger på i området. Omvendt kan du også søge om tilladelse til at udvide dit byggeri, hvis du vil bygge over den angivne bebyggelsesprocent. Her vil kommunen vurdere din sag på baggrund af, hvorvidt dit ønske kan passe ind i områdets omgivelser samt byggeriets omfang. 

Hvad er bebyggelsesprocent?  

Du er måske stødt på betegnelsen bebyggelsesprocent i henhold til en tilbygning eller et nybyggeri.

Bebyggelsesprocent angiver kort sagt, hvor mange m2 af din grund der må bruges til bebyggelse. Altså hvor mange procent af din grund må du bygge på.

Når du skal bygge til, skal du altså være opmærksom på at der foreligger en arealmæssig begrænsning på grunden som skal overholdes.  

Regler for bebyggelsesprocenten

Der er forskellige regler for den maksimale bebyggelsesprocent, alt efter hvilken ejendomstype du ønsker at bygge eller påføre en tilbygning til.

Drejer nybyggeriet eller tilbygning sig om en fritliggende ejendom, parcelhus, villa osv. har du som udgangspunkt lov til at bygge på maksimalt 30% af grundens areal. Dvs. er grunden 1000 m2 må du bygge på 300 m2 af grunden.

Obs: Du skal altid huske at tjekke lokalplanen eller andre bestemmelser, da der kan være specifikke regler for den maksimale bebyggelsesprocent i det område du overvejer at bygge i.

 

Overblik over bebyggelsesprocenter for forskellige typer af huse

Bebyggelsesprocenten, hvorfor er den forskellig og hvorfor er der et maksimum?

Reglerne for bebyggelsesprocenten er en måde hvorpå tætheden af de forskellige slags byggerier bliver kontrolleret og reguleret. I områder hvor lokalmiljøet og friarealer ønskes kan bebyggelsesprocenten være lavere end i urbane områder hvor der oftest bygges etagebebyggelse og byggeprocenten er højere. I sommerhusområder er bebyggelsesprocenten laves da det giver mulighed for at beholde de åbne naturområder. 

Du skal være opmærksom på, at hvis du bygger nyt til din ejendom eller bygger et nyt hus, er det dit ansvar at bygningen(erne) ikke overskrider den maksimale bebyggelsesprocent for området. Det værende en overdækket terrasse en carport eller en udestue. Overskrider du den maksimale bebyggelsesprocent, kan det blive krævet at du fjerne de den del af bebyggelsen der overkrider det tilladte areal.

 

Læs de mest populære artikler i vores e-magasin

Bestil på print

249,00 kr. (ekskl. levering)

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Få et overblik over de bedste byggefirmaer

Klik her