Akustisk komfort og et sundt indeklima, er centrale elementer i det gode byggeri.

Siden 1935 har vi produceret Troldtekt akustikplader af naturens egne materialer, træ og cement. Vi designer, udvikler og producerer akustikpladerne i Danmark – af lokale materialer og under moderne, miljøskånsomme forhold.

Akustikken i et lokale kan beskrives ved lokalets efterklangstid – altså hvor længe, en lyd er om at dø ud i lokalet.

Efterklangstiden er meget afhængig af overfladestrukturen i lokalet. Hårde og glatte overflader som beton og gips giver en lang efterklangstid, mens materialer med åben overfladestruktur – som Troldtekt akustiklofter – giver en kort efterklangstid og dermed en rigtig god akustik.

Sundt indeklima

De fleste danskere opholder sig næsten al deres tid inden døre, og en stor del af tiden tilbringer vi på arbejdet. Det er derfor afgørende, at bygningerne, vi opholder os i, har et godt indeklima, der ikke skaber ubehagelige gener og påvirker helbredet og arbejdsevnen.

Dårligt indeklima er et problem mange steder. Det går ud over helbredet, arbejdsevnen og kan give øget sygefravær, der er dyrt for både individet, arbejdspladsen og samfundet.

Når vi opholder os i en bygning, bliver vi påvirket af mange ting – luft, fugt, varme, lys, røg, støj samt partikler og kemiske stoffer fra forskellige materialer. Symptomerne på et dårligt indeklima strækker sig lige fra irritation i øjne, næse og hals over udslæt til hovedpine og kvalme.

Troldtekt A/S

Indhent et uforpligtende tilbud eller prisoverslag.

Kataloger / Brochurer

Troldtekt A/S

Troldtekt® akustikløsninger i privatboliger (07)

Oplev en række danske hjem, hvor der er tænkt over detaljerne! Nyopførte villaer i eksklusive materialer, penthouselejligheder med udsigt og meget mere.

Produkter

Indhent et uforpligtende tilbud eller prisoverslag

Min side

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

Indhent tilbud

-