Landsdækkende landinspektører - landmålere

Har du behov for en bygningsafsætning, udstykning eller for fastlæggelse af skel? Overlad trygt opgaven til vores dygtige medarbejdere, der vil hjælpe dig trygt i mål med projektet.

Hvad enten du skal etablere nyt byggeri, eller foretage en tilbygning hjælper vi dig med præcis opmåling til dit projekt.

Geopartners opmålingsspecialister foretager opmåling til projektering – i det omfang, format og med den nøjagtighed, som du har brug for.

Har du indgået en aftale med din nabo om at råde over eller bruge et areal? Så er det vigtigt at få aftalen tinglyst som servitut, så den også gælder ved fremtidige ejerskifter. Vores team af tinglysningsspecialister giver dig kompetent rådgivning, som alle kan forstå.

Hvornår har jeg behov for tinglysning?
Har du aftalt med din nabo, at I har fælles indkørsel eller fælles mur i skel? Mange indgår mundtlige aftaler med sin gode nabo. Aftaler, som ingen andre kender til, kan dog være svære at bevise og håndhæve – særligt i forbindelse med fremtidige ejerskifter på de pågældende ejendomme.

Når to grundejere indgår en bindende aftale om at råde over eller bruge et areal, skal aftalen tinglyses, som servitut for at bevare aftalen også ved fremtidige ejerskifter. Det sikrer rene linjer både for nuværende og fremtidige ejere.

Vi hjælper dig med skødeskrivning og foretager også relaksation af panterettigheder, når ejendomsretten til en del af en ejendom overgår fra en ejer til en anden i forbindelse med den matrikulære sag. Vi tinglyser også servitutrettigheder, hvis du har behov for at sikre retten til ledninger, veje, begrænsninger i byggeri eller noget helt fjerde.

Tinglysning sker i dag digitalt på tinglysningsportalen. Her er mange krav til opbygning og materialer, og det kan derfor være vanskeligt at overskue det hele. Vi har styr på tinglysningen og er din professionelle rådgiver gennem hele processen.

Geopartner Landinspektører A/S

Indhent et uforpligtende tilbud eller prisoverslag.

Indhent et uforpligtende tilbud eller prisoverslag

Durian Media og Kommunikation
Dalgas Avenue 40
8000 Aarhus C

{company.name} vil gerne kontakte dig

For at se dette katalog, skal du give tilladelse til at {company.name} må kontakte dig.

Indhent tilbud

-